Základní služby
Půjčování knih a časopisů zdarma
Přístup na Internet zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací
Registrační poplatek - dospělí do 70 let 70 Kč
Registrační poplatek - dospělí nad 70 let 0 Kč
Registrační poplatek - děti do 15 let 30 Kč
Poplatky z prodlení - upomínky
1. upomínka (neposíláme) 5 Kč
2. upomínka 20 Kč
3. upomínka 40 Kč
Upomínací dopis 100 Kč
Tisk
1 strana A4 černobíle 3 Kč